Bạn có quan điểm của người hâm mộ đối với câu lạc bộ bóng đá của bạn không?

Kinh nghiệm của tôi với các câu lạc bộ bóng đá là họ tập trung toàn bộ sức lực vào bóng đá đến mức gần như loại trừ hoàn toàn mọi thứ khác. Họ chỉ ngủ và mơ bóng đá và bóng đá. Các câu lạc bộ bóng đá coi người hâm mộ như một thứ gây xao nhãng cần thiết và thường quan tâm đến cách họ đối phó với họ.

Tôi có một cái nhìn hoàn toàn khác về cách các câu lạc bộ bóng đá nên được điều hành. Tôi tin rằng một câu lạc bộ vĩ đại nên dành nhiều nỗ lực để tăng lượng người hâm mộ của họ khi họ dành nhiều thứ cho bóng đá. Tôi không muốn nói rằng hãy phát triển cơ sở người hâm mộ và sau đó thành lập một câu lạc bộ. Không. Tôi đang nói rằng, có một câu lạc bộ nhưng hãy dành nhiều nỗ lực hơn để phát triển cơ sở người hâm mộ của bạn. Lý do đằng sau điều này là, bạn có thể mua bất cứ thứ gì khác trong câu lạc bộ nhưng bạn sẽ không thể mua được người hâm mộ. Có người hâm mộ sẽ thu hút sự giàu có cho câu lạc bộ, đủ khả năng chi trả mọi thứ khác mà câu lạc bộ cần.

Phối cảnh người hâm mộ

Quan điểm của người hâm mộ là cách nhìn của câu lạc bộ của bạn đối với người hâm mộ và bạn phải làm gì để có được họ, giữ họ và sử dụng họ vì lợi ích của câu lạc bộ.

Để phát triển cơ sở người hâm mộ, bạn phải có quan điểm về người hâm mộ phù hợp ket qua bong da và tiếp cận mọi thứ với thái độ bậc nhất. Điều này có nghĩa là tất cả các chương trình hướng tới việc thu hút và giữ chân người hâm mộ của bạn phải được thực hiện và bất cứ điều gì bạn làm, đều phải được thực hiện thật tốt. Không nên có cơ hội cho những sai lầm.

Câu hỏi đầu tiên mà câu lạc bộ phải tự hỏi là liệu người hâm mộ có vị trí trong câu lạc bộ hay không. Nếu câu trả lời là có, thì câu lạc bộ phải tìm ra nơi để tìm những người hâm mộ này và những người hâm mộ này sẽ là ai. Khi những câu hỏi này được trả lời thì câu lạc bộ phải chuyển sang thực hiện các hoạt động truyền tải người hâm mộ, giữ người hâm mộ và phát triển cơ sở người hâm mộ.

Một câu lạc bộ phải giữ cho người hâm mộ theo dõi, bạn phải lắng nghe những gì họ muốn và cũng liên tục thông báo cho họ về những gì đang diễn ra trong câu lạc bộ. Khi bạn thường xuyên lắng nghe họ, bạn sẽ cung cấp những gì họ muốn và làm như vậy bạn sẽ tạo ra một cảm giác cộng đồng. Ý thức cộng đồng dễ nhận thấy nhất khi những người lạ chào hỏi nhau đơn giản vì họ đang mặc áo đấu của cùng một câu lạc bộ. Sự kết nối và niềm tự hào này là điều tạo nên một câu lạc bộ bóng đá (bóng đá) khác với một đội. Hãy nhớ một đội là những gì mọi người xem và không có mối liên hệ nào với; mặt khác, một câu lạc bộ là nơi mà người hâm mộ được kết nối với nhau.

Một quan điểm của người hâm mộ thành công sẽ thu hút sự thành công trong và ngoài sân cỏ đến với câu lạc bộ. Nó là viên đá góc của sự thành công bền vững trong gia đình thay vì thành công mua được.

Bạn có quan điểm của người hâm mộ đối với câu lạc bộ bóng đá của bạn không?
Scroll to top